NÁŠ TÝM


Mgr. Jitka Tichá

ředitelka

 • Absolvenka oboru Předškolní a mimoškolní pedagogiky na SPGŠ v Přerově (2011-2014).

 • Absolventka anglické sekce gymnázia Olomouc - Hejčín.

 • CAE (Certificate In Advanced English)

 • Absolventka Filozofické fakulty, obor anglická filologie, španělská filologie.

 • Studijní i pracovní pobyty v zahraničí (Southampton, Madrid, Santiago de Compostela).

 • Absolventka kurzů Montessori pedagogiky

 • Kurz EFT techniky, kurzy jógy a pilates pro předškoláky, logopedické kurzy aj.

 • maminka dvou dětí


MuDr. Lucie Davis

učitelka

 • 1984-1990 Univerzita Palackého, Lékařská fakulta

 • 2000-2017 Assistant Kindergarten/Pre-School Teacher and Elementary

  Art Teacher, Growing Concern Montessori School, Tannersville, PA

 • Northampton Community College (Tannersville, PA):  English I and II, Anatomy and Physiology I and II, Communications, College

  Algebra, Psychology, US Geography

 • přes 20 let žila a pracovala v USA

 • maminka třech dětí
Mgr. Silvie Valentová

učitelka

 • Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta

 • Gymnazium Hejčín

 • Kurz Montessori pedagogiky, Kurzy anglického jazyka pro předškoláky aj.


Pracovní zkušenosti:

 • OSVČ - Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Asistent pedagoga

 • Maminka dvou předškolních dětí


 


Riley Zuzana Holá  

učitelka

 • Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov  - Předškolní a mimoškolní pedagogika

 • rodilá mluvčí, vyrůstala v USA 
 • Vedoucí na English Campech - 2021, 2022, 2023

 • kurz Montessori praxe, Irena Kubantová


Dana Černá

učitelka

 • Absolvenka oboru Předškolní a mimoškolní pedagogiky na SPGŠ v Přerově 

 • kurz chůvy 

 • praxe v oblasti waldorfské pedagogiky a prožitkového učení

 • maminka třech dětí

 • seminář Hudebně hravá angličtina v MŠ (1/2023)

 • kurz Montessori praxe, Irena Kubantová
Mgr. Kristýna Lacmanová

učitelka
momenálně MD

 • Univerzita Hradec Králové - Pedagogická fakulta

 • Střední pedagogická škola Litomyšl, pedagogika volného času

 • Montessori pro věk 3-6 let, diplomový kurz Montessori pedagogiky AMI

 • 2015-2016 Studijní pobyt v Itálii, Erasmus, Libera Academia di Belle Arti

 • Dobrovolnická stáž v Quitu, Ekvádor 6 týdnů, výuka anglického jazyka


 


Mgr. Eva Zahradová

učitelka

 • Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta

 • Taneční centrum Praha konzervatoř o.p.s.,-taneční obor

 • Lektorství contemporary dance, jazz dance, taneční techniky

 • Akademik sport centrum při UP Olomouc – lektorství baletu (cílová skupina - studenti VŠ), kroužek zpěvu při ZUŠ Iši Krejčího Olomouc

 • Rytmik s.r.o. – lektorství tanečně pohybového kroužku v mateřských školách
 • Vedení tanečního kroužku v obci Štarnov, DDM Olomouc – vedení kroužku rytmiky (děti ve věku 5-6 let)
 •  Akademik sport centrum při UP Olomouc – pomocný organizační pracovník a vedoucí příměstských táborů
 • Kurzu z psychologie na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • Kurz Montessori praxe, Irena Kubantová


Mgr. Zuzana Turková

učitelka

 • Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Učitelství pro mateřské školy

 • Univerzita Palackého v Olomouci, Institut celoživotního vzdělávání FF UP. Učitelská způsobilost, obor Historie

 • Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Archivnictví

 • Gymnázium Šternberk

 • seminář Hudebně hravá angličtina v MŠ (1/2023)

 • Praxe v MŠ s programem Začít spolu

 • maminka předškolního chlapečka
 • kurz Montessori praxe, Irena Kubantová
Jarmila Kozáčková

chůva

 • Střední pedagogická a zdravotnická škola svaté Anežky České v Odrách,  2021, Předškolní a mimoškolní pedagogika

 • Vzdělávací akreditovaný kurz ,,Montessori školka“

 •  Akreditovaný kurz ,, Maxík“-  stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou docházkou

 • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

 • Vzdělávací program „Růst společně: Jak podpořit neomezený potenciál dětství“

 • Certifikát Standardy kvality péče a náměty z praxe pro jejich naplňování v dětských skupinách

 • Seminář Růst společně ,,Jak podpořit neomezený potenciál v dětství" 


Květoslava Novotná

asistentka