KDE UČÍME

Okolí školy

Naše školka sídlí v klidné a málo frekventované části Rybniční ulice v Olomouci-Nedvězí. V okolí se nachází rodinné domy, rybník a pole. Kvalita ovzduší v těchto místech je dlouhodobě velmi vysoká.


Budova školy

Školka má k dispozici dvě třídy a přilehlou školní zahradu.

Děti pracují v prostorné herně, speciálně upravené pro výchovu a vzdělávání podle Montessori pedagogiky. Znamená to například, že se děti mohou po učebně pohybovat zcela svobodně a používané pomůcky a hry jsou umístěny v jejich dosahu atd.

Pro komfort dětí je po celé ploše herny umístěno podlahové topení, neboť právě na podlaze, kde jsou umístěny koberce budou děti trávit nejvíce času.Zahrada

je součástí areálu školy a využíváme ji za příznivého počasí. Děti na zahradě pečují o vlastní záhon se zeleninou.

Veškeré hrací prvky, které se zde nacházejí, splňují bezpečnostní normy.


Bezpečnost dětí

Klademe velký důraz na prevenci úrazů a na předcházení možným zdravotním problémům. Proto je budova školy i zahrada upravena tak, aby byla do co nejvyšší možné míry odstraněna možnost zranění. Ve všech prostorách školy jsou děti neustále pod dozorem pedagogů a vstupní branka je zabezpečena kódem, vstup do budovy školky je na čip, který mají pouze rodiče dětí.

Modul: Virtuální prohlídka