ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

21. 04. 2021

Milí rodiče a děti,

zápis do MŠ na školní rok 2021/2022 bude probíhat v termínu od 3.5.-7.5.2021.

Dítě může být zapsáno na základě elektronicky vyplněné přihlášky.

https://www.anglickaskolka.net/online-prihlaska

Pokud se jedná o opakovaný zápis již zapsaného dítěte do Zdravé anglické MŠ, vypl'ňte prosím přihlášku znovu.

Přihlašovací formulář je možné vyplnit ještě před stanoveným datem zápisu.

Součástí dokumentace sloužící k zápisu je vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list- platí pouze pro nově zapsané děti.

Novinky - výpis všech